Viết cho Mẹ và Quốc hội (Mục Lục)

Viết cho Mẹ và Quốc hội

Nguyễn Văn Trấn
(1995)

Mục Lục


Mở Đầu
Lời Tựa (mượn)
(I) TRÁI TIM, LÝ TRÍ và LUÂN THƯỜNG
1.   Viết về Mẹ
2.   Bâng Khuâng Nhớ Mẹ
3.   Lời Mẹ Dạy : Trong “Tuổi trẻ của Lénine”
4.   Ơn Nặng Núi Khâu
5.   Nguyện Ước Ba Sinh
6.   Soi Đường Đền Ơn
7.   Tư Bản Luận (Le Capital)
8.    Hỡi Anh Em Nông Dân
9.    Đông Dương Đại Hội
10.  Báo DÂN CHÚNG Đây !
          a. Tôi làm báo
          b. Giờ thì tôi “phải” nói về tôi VIẾT SÁCH”
          c. Tình hình chính trị thế giới rất sôi động
11.  Ngậm Vành Cắn Cỏ
          a. Chuyện tôi chạy lính
          b. Tôi sẽ đi phá khám lớn Saigon
          c. Cuộc phá khám không xảy ra được
          d. Lặng lẽ Mẹ tiễn con
          e. Đại ca
          f. Đỉnh núi mây giăng
12.  Nắm Được Một Mối Dây
13.  Đảng và Mặt Trận
14.  Việt Minh Cũ, Việt Minh Mới
15.  Vài Lời Thanh Minh
16.  Gặp “Đảng” Nói Chuyện Trợt Vỏ Chuối và Thanh Niên Tiền Phong
17. Tôi Sắp Ra Bắc
          a. Tôi nói đến việc tôi mất chức
          b. Mặt trận Chợ Đệm vỡ
          c. Bàn việc lập chiến khu
          d. Tình nghĩa nói sao cho xiết
          e. Tôi lại trẩy miền… khu 9
          f. Ai cũng được “kiểm thảo” để ra đi
18. Chuyến Đi Bắc Kỳ 1951
          a. Gặp Bác Hồ
          b. Trong đại hội
          c. Tôi được đi học
          d. Lúc đi học về
          e. Được điều đi…
19. Tôi Vào Hà nội
          a. Tôi yên lòng đi trình diện
          b. Nó đồn tin Cải cách ruộng đất
          c. Tôi nói chuyện sau đây, mà anh em nào cũng rất đồng tình với tôi
          d. Tôi nói chuyện… có người nghe và khóc
          e. Tôi kể tiếp, một chuyện mà người xưa có dính dáng để làm chứng tốt
20. Cái “Ưu Việt” của Tôi
          a. Tôi không nói gì (nếu không kể cái mỉm cười cũng là nói)
          b. Ôi đồng tiền Vạn Lịch trong cục phân heo !
          c. Biểu tôi làm ngựa, làm trâu thì làm
          d. Tôi trở về với phận
          e. Về Cải cách giáo dục
          f. Về thanh niên lao động XHCN
          g. Về vấn đề giáo dục ở miền Núi
          h. Tôi nói về tình thương…
          i. Anh hãy xem tôi có ý kiến hữu ích
21. Việc Thống Nhất Đất Nước
      A- Vào Đầu : Bối cảnh chính trị kinh tế
      B- Ý Kiến vế “Liên Bang”
           a. Câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh
           b. Nghĩ về liên bang
           c. Tiền đề thực tiễn để nghĩ tới liên bang
               1) Vấn đề “Ba Kỳ”
               2) Hạ tầng cơ sở kinh tế của Nam kỳ
               3) Tư tưởng chống lại “liên bang”
22. Tôi Về
23. Tôi Cũng Thế Thì…
24. Chợ Đệm Quê Tôi
25. Dù Tôi Có Muốn…
26. Con Tằm Trong Tơ
27. Những Thử Thách Hậu Chiến ở Việt Nam Ta
(II) PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(III) “THỰC TRẠNG”
1.  Quê Nhà Ta
2.  Cải Cách Ruộng Đất
3.  Nhân Văn-Giai phẩm
4.  Bài Diễn Văn của Ls Nguyễn Mạnh Tường
    A- Vấn Đề Pháp Lý Trong CCRĐ
    B- Các Nguyên Nhân Sai Lầm
         a. Quan điểm bạn thù ta định mơ hồ
         b. Bất chấp pháp luật
         c. Bất chấp chuyên môn
         d. Phương hướng sửa chữa sai lầm
               1) Một chế độ pháp trị chân chính
               2) Một chế độ thực sự dân chủ
5.  Nhân Tình Hà Nội ‘60
6.  Sự Đối Lập Chiến Lược Giữa Liên Xô và Trung Quốc
          a. Chiến lược của Liên Xô
          b. Còn chiến lược của người lãnh đạo Bắc Kinh ?
          c. Cán bộ ta lúc ấy phân làm ba xu hướng
          d. Phạm tội xét lại và chống Đảng
          e. Đến cuối 1963, Bộ Chính trị triệu tập
7.  Xin Đọc Lời của Người Vợ và Người Mẹ
          a. “Chưa có dân chủ thật sự đâu các con ạ”
          b. Cái ác lớn chính là đây
          c. Cái nói thêm mới là điều chính
8.  Luân Thường
          a. Tự do là thành phần cơ bản của luân lý
          b. Tự do Ngôn luận !
9.  Linh Mục Chân Tín : Giảng Sám Hối
          a. Màu nhiệm của giáo hội
          b. Sứ mạng của Giáo hội
10. Bài Giảng Thứ Ba : Sám Hối Tập Thể Quốc Gia
      A-  Sám Hối Tại Liên Xô
          a. Phim Sám Hối
          b. Các nhà văn Liên Xô
          c. Các nhà trí thức
          d. Đảng và Nhà nước
      B- Nhận Định
          a. Nhân quyền và dân quyền đã bị vi phạm nặng nề tại VN
          b. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở đâu ?
          c. Tự do hội họp ?
          d. Tự do tín ngưỡng ?
          e. Còn quyền bất khả xâm phạm về thân thể
          f. Với cái nhìn tổng quát về cuộc sám hối từ Liên Xô qua VN
          g. Cái ý thức công dân đó là gì ?
11. Thơ Ông Nguyễn Xiển Gởi Đỡ Mười
12. Bưóc Vào Cuộc Kháng Chiến Mới
13. Một Tổ Chức là Cấu Trúc của Nhiều Mâu Thuẫn
14. Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ
15. Cho Ra Một Tờ Báo
          a. Độc tài tạm thắng
          b. Lúc đó Đảng có năm cái bản khai trừ
16. Về Những Người Dám Nói Tiếng Nói của Lương Tri
          a. Linh mục Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan
          b. Mẹ đâu ngờ
          c. Năm Hộ
                1) Cũ Chi
                2) Bất hạnh và sĩ nhục_ Anh ở đâu rồi ?
17. Về Bầu Cử
18. Về Mít-Tinh
19. Về Khuyến Học, Diễn Thuyết và Viết Báo
          a. Hữu nhân cuộc
          b. SAMIPIC
          c. Kỷ niệm nhà cách mạng tiền phong của Việt Nam : Nguyễn An Ninh
20. Kết Thúc
          a. Khởi tố vụ án lợi dụng quyền tụ do dân chủ
          b. Sinh khí mới : Hợp tác đầu tư với nước ngoài
          c. Ra mắt báo “Saigon Tiếp Thị”
          d. Mua dân chủ là sao đâu ?
          e. Tôi chờ Quốc hội trả lời

==================================

Mục Lục, P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21

Advertisement

17 thoughts on “Viết cho Mẹ và Quốc hội (Mục Lục)

 1. Pingback: KHỦNG HOẢNG NHÂN CÁCH (Bằng Phong Đặng Văn Âu) | Ngoclinhvugia's Blog

 2. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên CS ? | Huỳnh Long An

 3. Pingback: Nói rõ hơn về nguồn gốc bài quốc ca “Tiếng Gọi Công Dân” của Việt Nam Cộng Hòa — Tredeponline.com

 4. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một đảng viên cs ? | Vietnamese American Thăng Long

 5. Pingback: TẠI SAO QUỐC CA VNCH LẠI LÀ MỘT BÀI HÁT CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN CS ? (Bạch Diện Thư Sinh) | Ngoclinhvugia's Blog

 6. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên Cộng Sản? | ÁO TRẮNG ƠI

 7. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên Cộng Sản? | CHÂU XUÂN NGUYỄN

 8. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên CS ? | Nhận thức là một quá trình...

 9. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên CS ? | www.vietnamexodus.info

 10. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên CS ? | www.vietnamexodus.info

 11. Pingback: Tại sao Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa lại là một bài hát của một Đảng viên Cộng Sản | Nghiên cứu lịch sử

 12. Pingback: Tại sao Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa lại là một bài hát của một Đảng viên Cộng Sản | CÓP NHẶT

 13. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên CS ? | Quà tặng xứ mưa

 14. Pingback: TẠI SAO QUỐC CA VNCH LẠI LÀ MỘT BÀI HÁT CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN | CANHSAT4SAO

 15. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH là một bài hát của một đảng viên CS ? | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

 16. Pingback: Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên CS ? | dantocao

 17. Đọc xong đoạn này:
  e. Đến cuối 1963, Bộ Chính trị triệu tập…
  Mới thấy ghê tởm tác giả hồi ký này, đúng là hắn đã hiện nguyên hình một con chó ghẻ.
  Khi về già 81 tuổi hắn còn ngồi nhai lại thứ cứt đái mà người đời đã thải ra.
  hắn hèn nhát và ô nhục xúc phạm lãnh tụ, đúng là chó vẫn hoàn chó.
  Tởm lợm cho một nhân cách chó đac chui và hàng ngũ của Đảng…
  Đáng đời một cái chết của một con chó phản bội !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s