Giới thiệu về “Việt Nam: Lời giải thích về Chiến bại của Mỹ”

Giới thiệu về “Việt Nam: Lời giải thích về Chiến bại của Mỹ”

của Tiến sĩ Gary R. Hess

(Tiến sĩ Gary R. Hess trong cuộc phỏng vấn về tác phẩm trên)

A- Sơ lược về tiểu sử của tác giả :

Tiến sĩ Gary R. Hess, là Giáo sư Nghiên cứu Xuất sắc Danh dự (có bằng Tiến sĩ của Đại học Virginia, 1965). Cuộc nghiên cứu và giảng dạy của Tiến sĩ Hess tập trung vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và châu Á, và chính sách an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Từng là Hội trưởng của Hiệp hội Sử gia về Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ (1991) và là cựu Chủ tịch Ủy ban Thu thập Văn kiện Ngoại giao Lịch sử thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông ta đã từng nhận được hai học bổng nghiên cứu NEH(pc 01) và ba giải thưởng Fulbright.(pc 02) Vào năm 1993, ông ta phục vụ như là Giáo sư Thỉnh giảng Xuất sắc tại phân khu John A. Burns của Đại học Hawaii. Ông ta phục vụ trong Ban Biên tập Lịch sử Ngoại giao.
Những cuốn sách của ông ta bao gồm :
_ “Sam Higginbotham của thành phố Allahabad: Người tiên phong của chương trình Điểm Bốn(pc 03) cho Ấn Độ” (Sam Higginbotham of Allahabad: Pioneer of Point Four to India) (được ấn hành bởi University Press of Virginia, 1967),
_ “Mỹ Gặp gỡ Ấn Độ” (America Encounters India) (được ấn hành bởi Johns Hopkins, 1971),
_ “Mỹ và Nga: Cuộc đối đầu Chiến tranh Lạnh để Cùng tồn tại” (America and Russia: Cold War Confrontation to Coexistence) (Crowell, 1973),
_ “Sự Xuất hiện của Hoa Kỳ như là một Quyền lực ở Đông Nam Á, 1940–950” (The United States’ Emergence as a Southeast Asian Power, 1940-1950) (Columbia University Press, 1987),
_ “Việt Nam và Hoa Kỳ: Những nguồn gốc và Di sản của Chiến tranh” (Vietnam and the United States: Origins and Legacy of War) (Macmillan / Pwayne, tái bản vào năm 1998),
_ “Hoa Kỳ đang Chiến tranh 1941–1945” (The United States at War 1941-1945 ) (Harland Davidson, tái bản vào năm 2000), và
_ “Những quyết định của Tổng thống cho Chiến tranh: Hàn Quốc, Việt Nam, và vịnh Ba Tư” (Presidential Decisions for War: Korea, Vietnam, and the Persian Gulf) (John Hopkins University Press, 2001).

Cuốn sách gần đây nhất của ông ta là “Việt Nam: Lời giải thích về Chiến bại của Mỹ” (Vietnam: Explaining America’s Lost War) (Wiley / Blackwell, 2008). Một ấn bản được lan rộng sắp tới là “Những quyết định của Tổng thống cho Chiến tranh” (Presidential Decisions for War) sẽ bao gồm tài liệu về cuộc chiến tranh hiện tại.

B- Vài nhận xét về tác phẩm :

Đây là một cuốn sách có chiều sâu nghiên cứu được dựa trên nhiều tác phẩm và tài liệu của nhiều tác giả khác. Dù rằng nó được tóm tắt qua những biện giải của những cây viết trong hai phe “Diều hâu” và “Bồ câu,” cũng như phe “Xét lại” và “Chính thống,” và phe sau nầy là “Hậu-Xét lại.” Đó là những phe phía, thật ra, chỉ là hai quan điểm gần như đối lập về cái nhìn một “Chiến bại” của Hoa Kỳ mà họ muốn bảo vệ.
Tất cả quan điểm trên được xây dựng trong tầm nhìn quốc tế và quốc nội trên hai khía cạnh chính là kinh tế và quân sự mà chúng gây ảnh hưởng to lớn không chỉ cho chính Hoa Kỳ mà còn những nước đồng minh của nó, cụ thể là miền Nam Việt Nam. Qua đố, vấn đề kinh tế luôn đóng một vai trò trọng yếu trước quân sự trong việc bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ từ bên ngoài chiến tuyến ở nước bạn. Từ đó, có những quyết định cần được xét lại về những lợi ích an ninh của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam chống lại Trung cộng qua công sức của Bắc Việt và cuộc Chiến tranh Lạnh với Liên Xô.
Chiến tranh Việt Nam là chủ đề trong cuốn sách, được xét đến qua những ảnh hưởng chung quanh giai đoạn mà sau nầy nhiều người cho là một “Chiến bại” đầu tiên trong lịch sử quân sự của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trên bình diện quân sự, có thực sự là một “Chiến bại” hoặc là trên bình diện ngoại giao ? Điều nầy vẫn còn là vấn đề tranh cãi giữa hai chủ kiến đối ngược. Vì trong một bàn cờ, để thủ thắng đôi khi người chơi cũng không ngần ngại thí vài con cờ chủ chốt. Miền Nam Việt Nam, có phải là con cờ đó trên bàn cờ An ninh Quốc gia với thế giáp công song mã từ Chiến tranh Lạnh của Liên Xô và xe pháo từ Trung cộng qua hàng chốt Bắc Việt ?
Có phải đây là một kinh nghiệm chơi cờ mà Hoa Kỳ được học thêm hay đó là một ngón đòn bí hiểm thí quân ? Điều nầy để lại cho đọc giả tự suy xét khi góp nhặt được những quan điểm đa chiều trong cuốn sách nầy. Và từ đó, cũng có thể, tự đọc giả nghiệm được nước cờ kế tiếp của Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh quốc gia trước bàn cờ thế giới hiện nay mà đối thủ chính là Trung cộng, một nước đang phát triển vụt tốc đến chóng mặt với những tham vọng cao xa, liều lĩnh hơn cả Liên Xô mặc dù đang đứng trên một nền tảng chẳng khác gì Sô Viết trước đó.
Đây là một cuốn sách có tính cách học thuật, nặng nề về những tranh luận chính trị, vì vậy đôi khi nó đòi hỏi đọc giả tự suy nghĩ thêm. Nó là một trong những cuốn sách dành cho sinh viên làm tư liệu trong học đường hơn là sự phổ cập rộng rãi. Vì thế, tác giả chỉ đưa ra những lời giải bày của nhiều phe phía hơn là chính tư duy của tác giả vốn được rút gọn trong mỗi cuối chương.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ NEH : (National Endowment of the Humanities) Vốn tài trợ Quốc gia dành cho những Hoạt động Nhân văn là chương trình học bổng cho những học việc nghiên cứu độc lập hay cá nhân.

pc 02_ Chương trình Fulbright : bao gồm Chương trình Fulbright-Hays, là một chương trình cấp tài chánh cho việc trao đổi giáo dục quốc tế được trên sự tuyển chọn ganh đưa, công lao cho những sinh viên, học giả, giáo viên, chuyên gia, khoa học gia và các nghệ nhân, được thành lập bởi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ J. William Fulbright năm 1946.

pc 03_ Chương trình Điểm Bốn: là một chương trình trợ giúp dành cho “những quốc gia đang phát triển” được công bố bởi Tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman trong bài diễn văn nhậm chức của ông ta vào ngày 20 tháng Giêng năm 1949. Chương trình được mang tên từ sự kiện là mục tiêu thứ tư của chính sách đối ngoại được nhắc đến trong bài nói chuyện.
Ông Sam Higginbottom (hay còn được gọi là Sam Higginbotham, 27/10/1874–11/06/1958) là một nhà truyền giáo Tin Lành của Hoa Kỳ, người gốc Anh Quốc, đến thành phố Allahabad, Ấn Độ vào năm 1903 sau khi học xong từ Đại học Princeton, Hoa Kỳ . Từ đó đến năm 1909, ông ta dạy về môn Kinh tế và Khoa học ở trường Cao đẳng Tin Lành Allahabad (bây giờ là trường Cao đẳng Tin Lành Ewing). Sau đó, ông ta trở lại Đại học Tiểu bang Ohio trong 3 năm để học thêm về nông nghiệp và trở lại thành phố đó để dạy về những phương pháp trồng trọt theo khoa học. Vào năm 1919, Học viện Nông nghiệp Allahabad do ông ta thành lập nhằm giúp đẩy mạnh sự phát triển cho Ấn Độ. Vào năm 2009, Học viện Nông nghiệp Allahabad được chính thức được ban ân thánh lần nữa để trở thành Học viện Nông nghiệp, Kỹ thuật và Khoa học Sam Higginbottom (được viết tắt là SHATS) trong sự vinh danh người thành lập ra nó.

MNYN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s