Cách vào mạng…

Cách vào mạng…

Theo kinh nghiệm của Việt Nam Ngày Mới, bạn có thể vào mạng theo một cách đơn giản mà phần search (tìm kiếm) trong máy của bạn không lưu lại gì khi vào mạng như sau:
Nếu cần phải vượt tường lửa thì sử dụng, sau đó, gõ vào phần search bên trên, thí dụ như bao nhan dan, để vào trang search của google (hoặc yahoo), lúc đó bạn mới gõ chữ cho trang mạng hay gì đó mà bạn muốn tìm. Làm như thế, có nghĩa bạn chỉ sử dụng hệ thống search của google (hoặc yahoo) theo cách tự nhiên có sẵn của nó, và máy của bạn không bị lưu gì trong phần search ngay từ lúc đầu. Xin xem hình:

(Hệ thống search của google)

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s